Groenblauw

(English below)

Groenblauw
 
Geboren onder de zon, aangekondigde ziel
De voetjes beroeren de grond en de wortels schieten gestaag in de aarde
Wie ben jij?
Je pad is nooit recht
 
Vuur achter en voor je, het vluchten vruchteloos
Je kan alleen nog duiken in de diepte, de kluwen ontrafelen
Jezelf vinden tussen de granen
Verderop bouwt een meerkoet een nest
 
Het hooi hoog opgestapeld spelen de kinderen
Zonder poespas
Zij leven hun fantasie
Hun lichte gelach doorkruist de rigiditeit
 
(Nog) vrij van regels, wetten waarden en normen
Is het een gevangenis?
Of kun je desondanks duiken in het groenblauwe water waar je zo naar verlangt

Greenblue
 
Born under the sun, announced soul
Little feet touch the ground and the roots shoot into the earth
Who are you?
Your path is never straight
 
Fire in front and behind you, fleeing makes no sense
You can only dive in the deep, the tangle unraveled
Find yourself between the grains
Further on a coot builds a nest
 
The hay piled high, children play
Without fuss
They live their fantasy
There light laughter crosses the rigidity
 
(Still) free of rules, laws, values and norms
Is it a prison?
Or can you nevertheless dive in the green blue water that you desire


© Janine Spoelman