Ja en ja

(English below)

Ja en ja
 
Geen geloof
Geen geluid
Geen gehoor
Altijd uit
Wat is het zwaarste?
De dode bloemen?
De dode varkens?
Moord zonder einde
Waar is het begin?
Het begin van alles
Zonder aanhalingstekens
Geen gehoor
Alleen gefluister dat ‘s nachts tikt aan het raam
Terughoudendheid
Praten in stilte tot de overkant het hoort
De kant van het meer
De kant van de zee
De kant zonder eenzaamheid
Vissen springen
Met glinsteringen op het water
Meeuwen bereizen de lucht
Ze halen adem met diepe teugen
Het Maanlicht schijnt in het water
door het blauw tot op de bodem
Schildpadden zweven van de zuurstof
Nooit nooit
Nooit niet
Altijd ja
Omdat alles goed is
Omdat de hel is verdwenen
Nooit meer nooit
Nooit meer plussen en minnen
Alleen maar ja en ja
Stralen tot in het oneindige
Sterretjes op het water
Sterretjes in de lucht
Sterretjes in de hemel
Moeder aarde ademt weer
na de donkere strijd
Na het zwartste zwart
De oorsprong als begin
Het begin van de oertijd
Alles teruggedraaid
 

Yes and yes

No faith
No sound
No hearing
Always out
What is the heaviest thing?
The dead flowers?
The dead pigs?
Murder without end
Where is the beginning?
The beginning of everything
Without quotation marks
No hearing
Only whispers tapping at the window at night
Restraint
Talking in silence until the other side hears it
The side of the lake
The side of the sea
The side without solitude
Fish jump
With sparkles on the water
Seagulls travel the sky
They breathe with deep breaths
Moonlight shines in the water
Through the blue to the bottom
Turtles float on the oxygen
Never never
Always yes
Because all is well
Because hell is gone
Never ever again
Never more pluses and minuses
Just yes and yes
Beams to infinity
Stars on the water
Little stars in the sky
Little stars in the sky
Mother earth breathes again
After the dark battle
After the blackest black
The origin as beginning
The beginning of primeval times
Everything reversed

@ Janine Spoelman

#poem #thebeginning #together #prehistorictimes #oertijd #gedicht #ages #conciousness #togetherness #fight #fighters
#earth #rescue #sun
#moon #air #sea #hel #love