Als een veertje

(English below)
Als een veertje
 
Wanneer de wolf niet meer boos is
Hij schuilt achter de lammetjes in het paradijs
Wanneer de mens niet meer boos is
Zij wiegt in de hangmat en verspreidt zaadjes van vreugde
Wanneer de moeder niet meer boos is
Zij blaast de wind over de toppen van de bergen
Wanneer blijheid niet meer bang is
Zij lacht over het zand tot in de zee
Wanneer schuld geen bodem meer heeft
Hij wordt begraven onder de stammen van de notenbomen
Wanneer de dieren geen pijn meer lijden
Zij worden erkent als pure wezens met een ziel
Wanneer liefde geen lust meer is
Zij beroert de huid als een veertje
Wanneer agressie geen adem meer heeft
Hij wordt bevochten als een spel tussen de palmen
Wanneer een kind geen regels meer kent
Het ontwaart werelden met engelen en draken


Like a feather

When the wolf is no longer angry
He hides behind the lambs in paradise
When man is no longer angry
She sways in the hammock and spreads seeds of joy
When the mother is no longer angry
She blows the wind over the tops of mountains
When joy is no longer afraid
She laughs across the sand to the sea
When guilt has no more bottom
He is buried under the trunks of nut trees
When animals suffer no more pain
They are recognized as pure beings with souls
When love is no more lust
It touches the skin like a feather
When aggression has no more breath
It is fought like a game between palms
When a child knows no more rules
It discovers worlds with angels and dragons

Poem and photo: Janine Spoelman
#poem #earth #mother #paradise #peace #animals #children #universe #galaxy #flow #intuition #ohm #mountains